PANDA a PANDÍ DIVOČINA

PANDA ° PANDÍ DIVOČINA ° VAKOsasanky

 

Panda - přehled plnění aktivit pro získání Mezinárodního odznaku ochrany životního prostředí "Panda".

Pandí divočina - celoroční hra k odznaku Panda. Odměna jistá.

VAKOsasanky - FB skupina pro skautky pro plnění aktivit NEJEN do Pandy a Pandí divočiny. Diskuze, informace, vzájemná podpora.

 

 

 ÚKOLY VÁŽKY KOLIHY PRYSKYŘICE
PUDING
POHANKA
ČERNIDLO
LOU
OSTRUŽINÍ
ČAJÍČEK
BOSCH
ARWEN
znalost 12 12 12 12
znalost
zručnost
zručnost
akce
akce
PANDAPRAVIDLA ° ÚKOLY ° MOJE PANDÍ DIVOČINA

 

Pravidla

 

Úkoly

 1. PRASE: Prozkoumej svůj dům nebo byt a dobře si prohlédni pokojové květiny, které objevíš. Najdi jejich obrázky na internetu nebo je všechny vyfotografuj a nahraj je do alba, které si vytvoříš ve skupině VAKOsasanky.
 2. TELE: Prozkoumej svoji školu a dobře si prohlédni pokojové květiny ve vaší třídě, jídelně, na chodbách atd.. Najdi obrázky těchto rostlin na internetu nebo je všechny vyfotografuj a nahraj je do alba, které si vytvoříš ve skupině VAKOsasanky.
 3. JELEN: Vyber si jedno Tobě nejvíce sympatické volně žijící zvíře a zjisti si o něm vyčerpávající maximum informací (např. stavba těla, péče o potomstvo, způsob života, ...). Tyto informace sepiš jako velmi podrobnou knihu zabývající se daným druhem živočicha. Jak má taková speciální kniha o vybraném zvířeti vypadat, se můžeš podívat v klubovně.
 4. NOSOROŽEC: Ve své knihovničce nebo ve veřejné knihovně vypátrej odborné knihy (min. 15), které se věnují planým rostlinám. Vypracuj seznam těchto knih (autor, název knihy, nakladatelstvi, rok vydání). V seznamu vyznač, které z nich máš doma. Seznam nahraj pod svým jménem (2-jméno) na VAKOsasanky do sekce SOUBORY. Seznam si vytiskni a nalep do svého skautského deníku/nebo si ho do deníku opiš.
 5. SRNEC: Zhotov vlastnoručně 15 kvalitních sádrových odlitků stop minimálně 5 různých druhů zvířat. Opatři odlitky popiskem, na kterém bude uvedeno, kterému zvířeti stopa patří. Tuto svoji sbírku odlitků vystav v klubovně. Se stopami vymysli a připrav pro ostatní hru/aktivitu na schůzku.
 6. PANDA VELKÁ: Na internetu vyhledej fotku mláděte pandy velké. Tuto fotku nahraj do již vytvořeného společného alba PANDA VELKÁ - MLÁĎATA. Pozor - fotka, kterou nahraješ, nesmí v albu ještě být, proto, pokud tě někdo předběhne a už stejnou fotku nahrál před tebou, budeš muset vyhledat jinou, která v albu ještě není.
 7. HOUSÁTKO: Nauč se rozlišovat a bezpečně poznat všechny hady, kteří žijí v ČR. Je jich jen 5 druhů a všichni jsou chráněni! Do svého skautského deníku si o nich vytvoř stránku "Hadi žijící v České republice", kde bude stručný zápis s jejich názvy a stupni ohrožení, a také to, jestli jsou jedovatí nebo ne. Výzdoba už je jen na tvé chuti :-). Pomoc nalezneš a trénovat můžeš TADY. Inspekce bude mít 2 části - zápis v deníku a vědomostní poznávačka hadů v klubovně.
 8. PTAKOPYSK: Nauč se rozlišovat a bezpečně poznat všechny sýkory, které žijí v ČR. Je jich jen 6 druhů a až na dvě výjimky je rozlišíš velmi snadno. Trénovat můžeš ZDE.
 9. GEPARD: Do svého skutského deníku si o sýkorách vytvoř stránku "Druhy sýkor v České republice". Stránka o sýkorách by měla obsahovat rodová a druhová jména, k jednotlivým druhům stručný zápis, kde budou uvedeny rozlišovací znaky, popis hlasu, výskyt, čím se živí, a kde a jak hnízdí + případně zajímavosti o daném druhu. Informace nalezneš v encyklopediích o ptácích nebo na internetu např. ZDE.
 10. ŽRALOK: Ve své knihovničce nebo ve veřejné knihovně vypátrej odborné knihy (min. 15), které se věnují volně žijícím živočichům. Vypracuj seznam těchto knih (autor, název knihy, nakladatelstvi, rok vydání). V seznamu vyznač, které z nich máš doma. Seznam nahraj pod svým jménem (ŽRALOK-jméno) na VAKOsasanky do sekce SOUBORY. Seznam si vytiskni a nalep do svého skautského deníku/nebo si ho do deníku opiš.
 11. BIŠONEK: Poslouchej hlasy sýkor a nauč se je rozlišovat. Chce to často po delší čas opakovat, než ti jednotlivé hlasy zůstanou v uších. Trénovat můžeš na TĚCHTO odkazech.
 12. TUČŇÁK: Do svého skautského zápisníku si zapiš charakteristické znaky, podle kterých od sebe rozlišíš jednotlivé druhy hadů, kteří žijí v ČR. Zkoušej si tyto znaky na jednotlivých hadech nalézt. Popis znaků nalezneš ZDE.
 13. TYGR: Zjisti, jaký druh stromu je letošním vánočním stromem na Karlově náměstí v Třebíči. K inspekci se nahlaš na VAKOsasankách, ale odpověď zašli Spckovi na FB v soukromé zprávě. Z tohoto druhu stromu si opatři šišku.
 14. HOUSENKA: Pozor - tento úkol lze plnit pouze v LEDNU. Vlastnoručně zhotov kvalitní krmítko pro ptáky a umísti jej na vhodné místo. Umístěné krmítko vyfoť a fotku nahraj do společného alba na VAKOsasankách - MOJE KRMÍTKO.
 15. SLON: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "KDY A ČÍM PŘIKRMOVAT PTÁKY V ZIMĚ", kde si vytvoříš přehled, co dávat ptákům do krmítka a co jim naopak škodí. Nápovědu nalezneš v klubovně.
 16. ZAJÍC POLÁRNÍ: Pozor - tento úkol můžeš plnit pouze v období LEDEN až BŘEZEN, a to až po získání HOUSENKY. Pravidelně v době sněhu nebo mrazů přikrmuj ptáky - sypej jim vhodné krmení do krmítka, které jsi vyrobila. Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ 2016" a zaznamenávej si, kdy a čím přikrmuješ (datum + druh zobání + počasí tj. teplota, sníh...). Záznamy obohať o pozorování, co mají ptáci z nabízené potravy nejraději, a co naopak nezobou. Počet hodnotitelných záznamů min. 15 a více podle počasí.
 17. SLEPICE: Pátrej po světových zvířecích rekordech. Na internetu nebo v knihách najdi a doplň živočichy a jejich rekordy v číslech. Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "SVĚTOVÉ ZVÍŘECÍ REKORDY" a zjištěné informace si zapiš. Po čem pátrat se dozvíš ZDE.
 18. KOALA: Pozor - tento úkol lze plnit pouze v období ÚNOR - BŘEZEN, a jen po získání HOUSENKY. Na svém krmítku ptáky pravidelně pozoruj (uskutečni v různých dnech celkem min. 10 pozorování). Do svého skautského deníku si zapisuj, jaké druhy ptáků jsi pozorovala, zápisky opatři datem a časem pozorování, a popiš, jaké bylo počasí.
 19. KRAB: Pozor - tento úkol lze plnit pouze v období ÚNOR - BŘEZEN, a to jen po získání HOUSENKY. Ze svého pozorování ptáků na krmítku si pořiď obrázky - jednotlivé ptáky na krmítku vyfoť nebo nakresli. Svoje obrázky si nalep do deníku k zápiskům ze svých pozorování. Obrázky opatři popisky.
 20. ZEBRA: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "POTRAVNÍ ŘETEZEC". Na tuto stránku si nakresli jednoduchý potravní řetezec. Dále si zjisti a zapiš, co znamenají níže uvedené pojmy. Pomoc hledej ZDE. Inspekce proběhne v klubovně formou diskuze, při které prokážeš, že uvedené pojmy umíš vysvětlit a rozumíš potravnímu řetězci, jeho významu pro život na zemi, a dokážeš doněj zařadit člověka na správné místo.
    • producent
    • konzument I. řádu
    • konzument II. řádu
    • destruent
 21. KRÁVA: Ve své knihovničce nebo ve veřejné knihovně vypátrej odborné knihy (min. 15), které se zabývají pěstováním pokojových rostlin, okrasných rostlin, ovoce nebo zeleniny, pěstitelstvím či zahradničením. Vypracuj seznam těchto knih (autor, název knihy, nakladatelstvi, rok vydání). V seznamu vyznač, které z nich máš doma. Seznam nahraj pod svým jménem (KRÁVA-jméno) na VAKOsasanky do sekce SOUBORY. Seznam si vytiskni a nalep do svého skautského deníku/nebo si ho do deníku opiš.
 22. VOŘÍŠEK: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "OHROŽENÍ ŽIVOČICHOVÉ ČR". V seznamu, který najdeš ZDE, si vyber 25 druhů živočichů, KTERÉ ZNÁŠ. Tyto živočichy si do svého deníku vypiš do přehledné tabulky, a ke každému z nich si napiš stupeň ohrožení + vypátrej, čím je ohrožen a toto ohrožení si zapiš (např. perlorodka říční - kriticky ohrožený druh - ohrožení: znečištění vod).
 23. GORILA: Na základě toho, co už víš o přírodě, jejím ohrožení a tom, jak ji chránit, si do svého deníku vytvoř stránku "ZÁSADY OCHRANY OHROŽENÝCH DRUHŮ ŽIVOČICHŮ". Zápis bude obsahovat ČÍM JSOU ŽIVOČICHOVÉ OHROŽENI + sama vymysli ZÁSADY OCHRANY CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ. Inspekce = zápis v deníku + diskuze v klubovně o ohrožených druzích (nutno je poznat, min. 20 druhů).
 24. ŽIRAFA: Ve své knihovničce nebo ve veřejné knihovně vypátrej odborné knihy (min. 15), které se zabývají CHOVATELSTVÍM (libovolných živočichů). Vypracuj seznam těchto knih (autor, název knihy, nakladatelstvi, rok vydání). V seznamu vyznač, které z nich máš doma. Seznam nahraj pod svým jménem (ŽIRAFA-jméno) na VAKOsasanky do sekce SOUBORY. Seznam si vytiskni a nalep do svého skautského deníku/nebo si ho do deníku opiš.
 25. PLEJTVÁK: Vytiskni si KLÍČ K URČOVÁNÍ MECHŮ a nauč se jej používat. V přírodě hledej mechy a zkoušej je určit pomocí KLÍČE (pro určování je třeba mít lupu!). Inspekce = praktická ukázka určování mechů pomocí KLÍČE.
 26. LEV: Zjisti, který pták je PTÁKEM ROKU 2016, a udělej si o něm podrobný zápis do svého skautského deníku včetně obrázku.
 27. MROŽ: Nauč se rozlišovat a pojmenovávat zvuky některých zvířat, která volně žijí v České republice. Výběr těch nejběžnějších najdeš ZDE. Do svého skautkého deníku si vytvoř stránku "ZVUKY ZVÍŘAT VOLNĚ ŽIJÍCÍCH V ČR" a zapiš si, jak se který zvuk, toho kterého zvířete, nazývá. Inspekce = poznávačka zvuků + zápis v deníku.
 28. POTKAN: Nauč se poznávat a v přírodě urči 50 druhů bylin. K inspekci se přihlaš tak, aby na ni bylo dostatek času (zrovna v tom týdnu bude výprava atd.).
 29. MÝVAL: Ve svém skautském deníku si vytvoř stránku "VÝZNAM HUB V PŘÍRODĚ". Přečti si krátký článek, který najdeš TADY a udělej si z něj stručný zápis o tom, jaký význam mají houby v přírodě. Inspekce = zápis v deníku + diskuze v klubovně.
 30. VÝR: K zápisu z MÝVALA si zjisti a zapiš, co znamenají níže uvedené pojmy. Inspekce proběhne v klubovně formou diskuze, při které prokážeš, že uvedeným pojmům rozumíš a umíš je vysvětlit na konkrétních příkladech z přírody.
     • parazitismus
     • saprofytismus
     • symbióza
     • mykorhiza
 31. ŠIMPANZ:Nauč se poznávat a urči alespoň 30 druhů dřevin. K inspekci se přihlaš tak, aby na ni bylo dostatek času (zrovna v tom týdnu bude výprava atd.).
 32. KOČKA:Zhotov si sbírku vlastnoručních kreseb nebo vlastních krásných (věděcky hodnotných) fotek 25 různých druhů rostlin. Kresby/fotky opatři popisky. Inspekce = výstava v klubovně.
 33. HROCH:Zhotov si sbírku vlastnoručních kreseb nebo vlastních krásných (vědecky hodnotných) fotek 25 různých druhů živočichů žijících ve volné přírodě ČR. Kresby/fotky opatři popisky. Inspekce = výstava v klubovně.
 34. SÝC: Podle vzhledu poznej savce, kteří žijí v ČR. Trénovat můžeš TADY. Inspekce = poznávačka.
 35. LACHTAN: Podle vzhledu poznej některé ryby, které žijí v ČR. Trénovat můžeš TADY. Inspekce = poznávačka.
 36. ORANGUTAN: Podle vzhledu poznej obojživelníky, kteří žijí v ČR. Trénova můžeš TADY. Inspekce = poznávačka.
 37. MEDVĚD LEDNÍ: Zjisti, jaké jsou rozdíly mezi houbami, rostlinami a živočichy. Pomoci ti mohou tyto ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ. Inspekce = diskuze, kterou prokážeš, že rozdílům mezi jednotlivými skupinami organizmů rozumíš.
 38. MEDVĚD HNĚDÝ: Do dvého skautského deníku si vytvoř stránku "FOTOSYNTÉZA". Nakresli si jednoduché schéma a popiš, jaké jsou podmínky pro průběh fotosyntézy, jak celý proces funguje, co jí vzniká; jak, proč a pro koho je fotosyntéza důležitá; co je opakem fotosyntézy. Inspekce = diskuze nad tvým schématem, u které prokážeš, že rozumíš smyslu fotosyntézy pro život na Zemi a tomu, jak fotosyntéza funguje, a dokážeš tyto svoje znalosti propojit s důležitostí ochrany rostlin.
 39. HYENA: Podle vzhledu bezpečně rozpoznej některé ptáky, které žijí v ČR. Trénovat můžeš TADY. Inspekce = poznávačka, při které jednoznačně rozpoznáš min. 30 druhů.
 40. PUŠTÍK: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "STAVBA TĚLA ROSTLIN". Na tuto stránku si nakresli schéma stavby těla krytosemenné rostliny s podrobným popisem jednotlivých částí. Inspekce = diskuze, u které prokážeš důkladnou znalost rostlinného těla a vysvětlíš rozdíly mezi nahosemennými a krytosemennými rostlinami.
 41. BERAN: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "LÉČIVÉ ROSTLINY". Na tuto stránku si vytvoř seznam léčivých rostlin, které znáš a dokážeš určit v přírodě. U každého druhu uveď, která část rostliny a kdy se sbírá, a k léčení čeho se využívá. Inspekce = určování rostlin v terénu + diskuze o jejich léčebném využití.
 42. VLK: V přírodě najdi a urči min. 20 druhů rostlin, které se dají použít k přípravě jídla (min. 5 jídel) nebo čaje. Seznam rostlinných druhů včetně využití (recept, čaj) si zaznamenej do svého skautského zápisníku na stránku "ROSTLINNÁ KUCHAŘKA". Receptury musí být ověřené, nikoli smyšlené.
 43. LABUŤ: Do svého skautského deníku si vytvoř stránku "ZÁSADY SBĚRU A SUŠENÍ ROSTLIN". Potřebné informace najdeš ZDE. Inspekce = diskuze, u které prokážeš, že znáš zásady správného sběru a sušení léčivek.
 44. MYŠ: V přírodě najdi 2 druhy léčivých rostlin, které bezpečně poznáš, a které by svými účinky pro tebe mohly mít, v případě potřeby, užitek. Pečlivě je nasbírej, nasuš a správně uschovej. Inspekce = ukázka nasušených léčivek a jejich uskladnění + diskuze o jejich sběru a účincích.
 45. LIŠKA: Zjisti a pochop, jak se rosliny rozmnožují. Vytvoř si o tom do svého skautského zápisníku stránku "ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN". Pomoc hledej v knihách a na internetu, např. TADY. Inspekce = diskuze u které prokážeš, že rozumíš jak rozmnožování rostlin probíhá, a že znáš různé způsoby způsoby, jak se rostliny rozmnožují.
 46. UŽOVKA: Vytvoř herbář 25 běžných rostlinných druhů v úpravě podle přesných botanických herbářových PRAVIDEL. Do herbáře vybírej druhy, které dokonale poznáš. Ukázka takového herbáře je k nalezení v klubovně.
 47. KRÁLÍK:
 48. PUDL:
 49. ROPUCHA:
 50. UAKARI - BONUS zaručující minimální SPECIÁLNÍ ODMĚNU: Uakari se v tvé divočině ubytuje, pokud je tvá divočina plná života a prohání se v ní alespoň 8 z těchto zvířat nebo skupin zvířat:
     • koala - PUDING
     • kráva + žirafa + nosorožec + žralok - PUDING, LOU, ČERNIDLO, POHANKA
     • plejtvák
     • šimpanz
     • hroch
     • housenka + zajíc polární + slon - PUDING
     • potkan
     • voříšek + gorila
     • kočka
     • mýval + výr - PUDING, ČERNIDLO
     • zebra - PUDING, ČERNIDLO
     • beran + labuť + myš
     • jelen - PUDING, LOU, ČERNIDLO, POHANKA
     • medvěd lední
     • lachtan + orangutan + housátko - PUDING
     • hyena - HYENA
     • sýc - ČERNIDLO, PUDING
     • vlk
     • medvěd hnědý + puštík + liška
     • užovka

 

 

Moje PANDÍ DIVOČINA

ÚKOL č.

PUDING
°°°°°°

LOU
°°°°°°°-

ČERNIDLO
°°°°°°

POHANKA
°°°°°°°!K-

BOSCH °°°°°°°-

ČAJÍČEK °°°°°°°-

OSTRUŽINÍ °°°°°°°-

týden
1
PRASE
13.-20.11.
2

TELE

 
 
20.-27.11.
3
JELEN
 
 
27.11.-4.12.
4
NOSOROŽEC
4.-11.12.
5
SRNEC
8/3
4/2
11.-18.12.
6
PANDA VELKÁ
 
18.-25.12.
7
HOUSÁTKO
z
z
z
25.12.-1.1. pandí prázdniny
8
PTAKOPYSK
     
 
 
1.-8.1.
9
GEPARD
 
 
8.-15.1.
10
ŽRALOK
 
 
15.-22.1.
11
BIŠONEK
         
 
22.-29.1.
12
TUČŇÁK
 
 
29.1.-5.2.
13
TYGR
 
d
5.-12.2.
14
HOUSENKA
-
-
-
-
12.-19.2
15
SLON
 
 
19.-26.2.
16
ZAJÍC POLÁRNÍ
       
 
26.2.- 4.3.
17
SLEPICE
     
4.-11.3.
18
KOALA

-
-
-
-
11.-18.3.
19
KRAB
-
-
-
-
18.-25.3.
20
ZEBRA
       
25.3.-1.4.
21
KRÁVA
     
1.-8.4.
22
VOŘÍŠEK
     
8.-15.4.
23
GORILA
             
15. - 22.4.
24
ŽIRAFA
     
22. - 29.4.
25
PLEJTVÁK
             
29.4. - 6.5.
26
LEV
     
6.- 13.5.
27
MROŽ
13.-20.5.
28
POTKAN
20.-27.5.
29
MÝVAL
27.5.-3.6.
30
VÝR
31
ŠIMPANZ
32
KOČKA
33
HROCH
34
SÝC
35
LACHTAN
36
ORANGUTAN
37
MEDVĚD LEDNÍ
     
38
MEDVĚD HNĚDÝ
     
39
HYENA
     
40
PUŠTÍK
     
41
BERAN
     
42
VLK
     
43
LABUŤ
     
44
MYŠ
     
45
LIŠKA
     
46
UŽOVKA
     
47
KRÁLÍK
     
48
PUDL
     
49
ROPUCHA
     
50
UAKARI


OHROŽENÁ ZVÍŘATA - OŽIVOVACÍ ÚKOLY PRO SETRVÁNÍ V DIVOČINĚ: